เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก (2009) Movie Details

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก
English
Don Davis
Village Roadshow Pictures , NPV Entertainment , Heineken Branded Entertainment , Silver Pictures , Warner Bros.
(India)
2 hr 18 mins

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก Movie Cast

Helmut Bakaitis
as The Architect
Steve Bastoni
as Soren
Don Battee
Don Battee as Vector
as Persephone
Daniel Bernhardt
as Agent Johnson
Valerie Berry
Valerie Berry as Priestess
Ian Bliss
as Bane
Liliana Bogatko
Liliana Bogatko as Old Woman at Zion
Michael Budd
Michael Budd as Zion Controller
Stoney Burke
Stoney Burke as Bike Carrier Driver
Kelly Butler
Kelly Butler as Ice
Josephine Byrnes
Josephine Byrnes as Zion Virtual Control Operator
Noris Campos
Noris Campos as Woman with Groceries
Collin Chou
as Seraph
Paul Cotter
Paul Cotter as Corrupt
Marlene Cummins
Marlene Cummins as Another Old Woman at Zion
Attila Davidhazy
Attila Davidhazy as Young Thomas Anderson at 12
as Maggie
Terrell Dixon
Terrell Dixon as Wurm
Nash Edgerton
as Security Guard #5
Laurence Fishburne
as Morpheus
Gloria Foster
as Oracle
David Franklin
as Maitre D'
Austin Galuppo
Austin Galuppo as Young Thomas Anderson at 4
Nona Gaye
as Zee
Daryl Heath
Daryl Heath as A.P.U. Escort
Roy Jones Jr.
as Captain Ballard
Malcolm Kennard
as Abel
David Kilde
David Kilde as Agent Jackson
Randall Duk Kim
as The Keymaker
Christopher Kirby
as Mauser
Peter Lamb
Peter Lamb as Colt
Nathaniel Lees
as Mifune
Harry Lennix
as Commander Lock
Tony Lynch
as Computer Room Technician
Joshua Mbakwe
Joshua Mbakwe as Link's Nephew
Matt McColm
as Agent Thompson
as Security Bunker Guard #2
Chris Mitchell
Chris Mitchell as Power Station Guard
Steve Morris
Steve Morris as Computer Room Guard
Carrie-Anne Moss
as Trinity
Tory Mussett
as Beautiful Woman at Le Vrai
Rene Naufahu
as Zion Gate Operator
Robyn Nevin
as Councillor Dillard
David William No
David William No as Cain
as Officer Wirtz
Socratis Otto
as Operator
Harold Perrineau Jr.
Harold Perrineau Jr. as Link
Montaño Rain
Montaño Rain as Young Thomas Anderson at 8
Adrian Rayment
Adrian Rayment as Twin #2
Neil Rayment
Neil Rayment as Twin #1
Rupert Reid
as Lock's Lieutenant
as Neo
Hugo Weaving
as Agent Smith
Lambert Wilson
as The Merovingian
Cornel West
as Councillor West
David Roberts
as Roland
Shane C. Rodrigo
Shane C. Rodrigo as Ajax
Nick Scoggin
as Gidim Truck Driver
Kevin Scott
as 18 Wheel Trucker
Tahei Simpson
Tahei Simpson as Binary
Frankie Stevens
Frankie Stevens as Tirant
Nicandro Thomas
Nicandro Thomas as Young Thomas Anderson at 2
as Cas
Andrew Valli
Andrew Valli as Police #1
Steve Vella
as Malachi
John Walton
as Security Bunker Guard
Leigh Whannell
as Axel
Bernard White
as Rama-Kandra
as Ghost
Anthony Zerbe
as Councillor Hamann
Lisa Ann
Lisa Ann as Nothing

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก Crew List

Director :
Screenplay : Andy Wachowski , Lana Wachowski
Producer : Joel Silver
Original Music Composer :
Director of Photography : Bill Pope
Editor : Zach Staenberg
Casting : Mali Finn , Shauna Wolifson
Production Design : Owen Paterson
Art Direction : Hugh Bateup , Jules Cook
Set Decoration : Brian Dusting , Ronald R. Reiss
Costume Design : Kym Barrett
Makeup Artist : Barney Burman
Sound Designer : Richard Adrian
Special Effects : Eric Allard
Visual Effects : Mayumi Arakaki
Stunts : Kenny Alexander , Hank Amos
Director :
Assistant Director : James McTeigue
Sound Re-Recording Mixer : Gregg Rudloff

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก International Release Dates

Country Released Date
India 01-01-2009
India 06-05-2003

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก Film Songs

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก Songs are not available at this moment. You can add it using the "Add Missing Songs" button above

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก Overview

在顯示出救世主身份不久後,尼歐(Neo)進一步學會運用他在母體(Matrix)的超級能力,包括看清周圍人和物的代碼,以及飛行。人類的革命也劇烈反轉,越來越多的人從母體中獲得了自由。此時尼歐開始不斷地夢見崔妮蒂(Trinity)的死亡。另一方面,機器聚集了一支大軍進攻人類抵抗的中心:真實世界最後的城市錫安(Zion)。莫菲斯(Morpheus)和尼歐則焦急地等待和祭師(Oracle)的聯繫,他們相信,祭師會告訴他們如何阻止災難。特工史密斯(Smith)由於在第一集中對尼歐追捕失敗被系統刪除,如今脫離母體並成為電腦病毒重新出現,他可以傳染任何被他接觸的人(將其複製成自己),他生存的目的就是為了消滅尼歐。為了拯救錫安、人類以及他最愛的女人,尼歐和莫菲斯及其他抵抗分子必須與各種被「流放」的程式、新升級的特工、以及一群史密斯的複製品戰鬥,以便到達萬物之源(the Source)。但是在萬物之源,尼歐了解到的卻是動搖之前所有認知的真相……

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก

เดอะ เมทริกซ์ รีโหลด: สงครามมนุษย์เหนือโลก is a 2009 English Film stars Helmut Bakaitis , Andy Wachowski , Andy Wachowski , Lana Wachowski , Joel Silver , Don Davis , Bill Pope , Zach Staenberg , Mali Finn , Shauna Wolifson , Owen Paterson , Hugh Bateup , Jules Cook , Brian Dusting , Ronald R. Reiss , Kym Barrett , Barney Burman , Richard Adrian , Eric Allard , Mayumi Arakaki , Kenny Alexander , Hank Amos , Lana Wachowski , Steve Bastoni , Don Battee , , Daniel Bernhardt , Valerie Berry , Ian Bliss , Liliana Bogatko , Michael Budd , Stoney Burke , Kelly Butler , Josephine Byrnes , Noris Campos , Collin Chou , Paul Cotter , Marlene Cummins , Attila Davidhazy , , Terrell Dixon , Nash Edgerton , Laurence Fishburne , Gloria Foster , David Franklin , Austin Galuppo , Nona Gaye , Daryl Heath , Roy Jones Jr. , Malcolm Kennard , David Kilde , Randall Duk Kim , Christopher Kirby , Peter Lamb , Nathaniel Lees , Harry Lennix , Tony Lynch , Robert Mammone , Joshua Mbakwe , Matt McColm , , Chris Mitchell , Steve Morris , Carrie-Anne Moss , Tory Mussett , Rene Naufahu , Robyn Nevin , David William No , , Socratis Otto , Harold Perrineau Jr. , Jada Pinkett Smith , Montaño Rain , Adrian Rayment , Neil Rayment , Rupert Reid , , Hugo Weaving , Lambert Wilson , Cornel West , David Roberts , Shane C. Rodrigo , Nick Scoggin , Kevin Scott , Tahei Simpson , Frankie Stevens , Nicandro Thomas , , Andrew Valli , Steve Vella , John Walton , Clayton Watson , Leigh Whannell , Bernard White , , Anthony Zerbe , Lisa Ann , James McTeigue , Gregg Rudloff , directed by James McTeigue & music by Don Davis.