റെഡ്‌ വൈൻ (2013) Movie Details

റെഡ്‌ വൈൻ
റെഡ്‌ വൈൻ
Malayalam
Salam Bappu
Bijibal
Gowrimeenakshi Movies
(India)
2 hr 25 mins
Watch On
Hotstar

റെഡ്‌ വൈൻ Movie Cast

Mohanlal
Mohanlal as ACP Ratheesh Vasudevan
Fahad Fazil
Fahad Fazil as C.V. Anoop
Miya George
Miya George as Deepthi
Asif Ali
as Ramesh Kumar
Meghana Raj
Meghana Raj as R.D.O Ann Mary
Meera Nandan
as Jasna
Saiju Kurup
as Navas Paramban
Anusree Nair
as Sreelakshmi
Jayaprakash
Jayaprakash as Dr. Paul Alexander
Suraj Venjaramoodu
as Joe Sebastian
T. G. Ravindranathan
as Narayanettan
Jayaprakash
Jayaprakash as Dr.Paul Alexander
Priyanandanan
as Unni
Sunil Sukhada
as Rathnakaran Pillai
Maria John
Maria John as Jasmin
Jayakrishnan
as Venugopal S
Satheesh Menon
Satheesh Menon as Philipose Koshy
Sudheer Karamana
Sudheer Karamana as SI Rafi
Roshan Basheer
as Alfy
Kailash
as Fasaludheen
Ambika Mohan
as Elsey
Anoop Chandran
as Abhilash
Irshad Ali
as Dinesh
Nandan Unni
Nandan Unni as Kunjikannan
Sundara Pandian
Sundara Pandian as Shibu Mon
Shivaji Guruvayoor
as Commissioner
Nandhan Unni
Nandhan Unni as Kunjikannan
Moideen Koya K K
Moideen Koya K K as Principal Ravi Menon

റെഡ്‌ വൈൻ Crew List

Director :
Producer : A.S.Gireesh Lal
Original Music Composer :
Writer : Mamman K Rajan

റെഡ്‌ വൈൻ International Release Dates

Country Released Date
India 22-03-2013

റെഡ്‌ വൈൻ Film Songs

റെഡ്‌ വൈൻ Overview

പോലീസ് ഒരു അസിസ്റ്റന്‍റ കമ്മീഷണർ, രതീഷ് വാസുദേവൻ ഒരു യുവ കമ്യൂണിസ്റ്റ് അനൂപിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിന്‍റെ ദുരൂഹതകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നു

റെഡ്‌ വൈൻ

റെഡ്‌ വൈൻ is a 2013 Malayalam Film stars Mohanlal , Salam Bappu , A.S.Gireesh Lal , Bijibal , Mamman K Rajan , Fahad Fazil , Miya George , Asif Ali , Meghana Raj , Meera Nandan , Saiju Kurup , Anusree Nair , Jayaprakash , Suraj Venjaramoodu , T. G. Ravindranathan , Jayaprakash , Priyanandanan , Sunil Sukhada , Maria John , Jayakrishnan , Satheesh Menon , Sudheer Karamana , Roshan Basheer , Kailash , Ambika Mohan , Anoop Chandran , Irshad Ali , Nandan Unni , Sundara Pandian , Shivaji Guruvayoor , Nandhan Unni , Moideen Koya K K , directed by Salam Bappu & music by Bijibal. റെഡ്‌ വൈൻ Release Date is 22-03-2013 and റെഡ്‌ വൈൻ running time is 145 Min