ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് (2009) Movie Details

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ്
ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ്
Malayalam
Mohanlal , Thilakan & more
Rosshan Andrrews
Mohan Sithara
Aashirvad Cinemas , Maxlaab Entertainments
(India)
2 hr 46 mins

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് Movie Cast

Mohanlal
Mohanlal as Mathews
Thilakan
Thilakan as Jeremias
Lalu Alex
as Aluva Chandy
Lakshmi Rai
Lakshmi Rai as Adv. Sunitha
Priyanka Nair
Priyanka Nair as Betsy
Sreenivasan
as Adv. Prabalan
Shanker
Shanker as Sudheer
Jagathy Sreekumar
as Bhuvanendran
Maniyanpilla Raju
as Adv.Jayaraj
Innocent
as Kaimal
Kaviyoor Ponnamma
as Elssama
Pradeep Chandran
Pradeep Chandran as Shibu Areekutty
Assim Jamal
Assim Jamal
Manikandan Pattambi
Manikandan Pattambi
Sukumari
Sukumari as Rahelamma
Shobha Mohan
as Betsy's mother
Geetha Vijayan
as Collector
Sree Hari
Sree Hari

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് Crew List

Producer : Antony Perumbavoor
Director :
Writer : James Albert
Original Music Composer :
Music Director : Gopi Sundar
Director of Photography : G Diwakar
Editor :

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് International Release Dates

Country
Released Date
India
24-12-2009

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് Film Songs

Other Popular Mohanlal Movies

മാത്യൂസ് ഒരു കഠിനാദ്ധ്വാനിയായി കർഷകനാണു അയാള്‍ക്ക്‌സ്വന്തമായി കുറെ കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ട്. ശക്തനായ ഒരു സ്ഥലവ്യപരിയുടെ കണ്ണ് തന്‍റെ ഭൂമിയില്‍ ഉടക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ ജീവിതം മാറുന്നു അവൻ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിക്കുന്നു.

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ്

ഇവിടം സ്വർഗ്ഗമാണ് is a 2009 Malayalam Film stars Mohanlal , Antony Perumbavoor , Rosshan Andrrews , James Albert , Mohan Sithara , Thilakan , Lalu Alex , Lakshmi Rai , Priyanka Nair , Lakshmi Gopalaswamy , Sreenivasan , Shanker , Jagathy Sreekumar , Maniyanpilla Raju , Innocent , Kaviyoor Ponnamma , Sadiq , Babu Namboothiri , Pradeep Chandran , Assim Jamal , Manikandan Pattambi , T P Madhavan , Sukumari , Shobha Mohan , Geetha Vijayan , Sree Hari , T. P. Madhavan , Gopi Sundar , G Diwakar , , directed by Rosshan Andrrews & music by Mohan Sithara.