ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ (2014) Movie Details

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ
As Seen by the Rest
Kannada
Rakshit Shetty
(India)
2 hr 34 mins
7.2/10
Rating: 7.2/10 from 163 users

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ Movie Cast

Rakshit Shetty
as Richi
Kishore
as Munna
Tara
as Ratnakka
Yagna Shetty
as Sharada

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ Crew List

Director of Photography : Karm Chawla
Director :
Writer : Rakshit Shetty

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ International Release Dates

Country
Released Date
India
28-03-2014

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ Film Songs

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ Songs are not available at this moment. You can add it using the "Add Missing Songs" button above

Malpe, a small fishing town on the Arabian Coast. Located 6 kms to the west of the temple town, Udupi. Malpe's beaches are washed clean everyday by the sea. The waves ensure that nothing gets left behind on the sands. But then, the waves cannot reach everything. It is the time of the year when Udupi and its surroundings are decked up to celebrate Sri Krishna Janmaashtami. Men and children walk the streets dressed up as characters from mythology. Teams painted as tigers are seen dancing to drum beats all around the town. But violence seems to be brewing in Malpe this Krishna Janmaashtami.

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ

ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ is a 2014 Kannada Film stars Rakshit Shetty , Kishore , Tara , Yagna Shetty , directed by Rakshit Shetty & music by . ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ Release Date is 28-03-2014 and ಉಳಿದವರು ಕಂಡಂತೆ running time is 154 Min