അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് (2010) Movie Details

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്
അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്
Malayalam
Mohanlal , Bala & more
Murali Nagavally
M G Sreekumar
(India)
2 hr 24 mins
4.4/10
Rating: 4.4/10 from 121 users

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് Movie Cast

Mohanlal
as Alexander Varma
Bala
as Manoj.P.Varma
Sudha Chandran
as Gayathri Devi
Meenakshi Dixit
as Bismitha
Jagadish
as Sree Ramakrishnan
Saikumar
as Prathapa Verma
Siddique
as Rama Varma
Nedumudi Venu
as Dr. Korah
Ganesh Kumar
as Ravi Varma
Sreelatha Namboothiri
Sreelatha Namboothiri

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് Crew List

Director :
Writer : C. Balachandran
Original Music Composer :
Producer : V. B. K. Menon

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് International Release Dates

Country
Released Date
India
07-05-2010

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് Film Songs

Other Popular Mohanlal Movies

The film revolves around Alexander Varma, who survives with his IQ, but fate has something else stored for him.

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ്

അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് is a 2010 Malayalam Film stars Mohanlal , Murali Nagavally , C. Balachandran , M G Sreekumar , Bala , Sudha Chandran , Meenakshi Dixit , Jagadish , Saikumar , Siddique , Nedumudi Venu , Ganesh Kumar , Sreelatha Namboothiri , T P Madhavan , T. P. Madhavan , V. B. K. Menon , directed by Murali Nagavally & music by M G Sreekumar. അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് Release Date is 07-05-2010 and അലക്സാണ്ടർ ദി ഗ്രേറ്റ് running time is 144 Min