பாசவலை (1956) பட விளக்கம்

பாசவலை
பாசவலை
Paasa Valai
Tamil
ஏ.எஸ்.நாகராஜன்
Modern Theatres
(India)

பாசவலை திரைப்படம் நடிகர்கள்

பாசவலை குழு_ பட்டியல்

பாசவலை சர்வதேச வெளியீட்டு தேதிகள்

நாடு
வெளியீடு
India
01-01-1956

பாசவலை பாடல்கள்

1
பாடகர்கள்: CS.ஜெயராமன்
எழுத்தாளர்: A.மருதகாசி
பாடல் நேரம்: 3:11 நிமிடங்கள்
2
பாடகர்கள்: CS.ஜெயராமன்
பாடல் நேரம்: 3:26 நிமிடங்கள்
3
பாடகர்கள்: CS.ஜெயராமன்
பாடல் நேரம்: 3:25 நிமிடங்கள்
4
பாடல் நேரம்: 3:44 நிமிடங்கள்
5
பாடகர்கள்: ஜிக்கி
எழுத்தாளர்: A.மருதகாசி
பாடல் நேரம்: 02:50 நிமிடங்கள்

M.K.Radha திரைப்படங்கள்

சமீபத்தில் பிரபலமான திரைப்படங்கள்

பாசவலை

பாசவலை is a 1956 Tamil Film stars ஜி.ராமநாதன் , ஏ.எஸ்.நாகராஜன் , எம்.கே.ராதா , G.வரலக்ஷ்மி , மைனாவதி , directed by ஏ.எஸ்.நாகராஜன் & music by ஜி.ராமநாதன்.