C.I.D.Sankar Movie Details

C.I.D.Sankar
C.I.D.Sankar
Tamil
R.Sundaram
Vedha
Modern Theatres

C.I.D.Sankar Movie Cast

C.I.D.Sankar Crew List

Original Music Composer :
Director :

C.I.D.Sankar Film Songs

C.I.D.Sankar

C.I.D.Sankar is a Tamil Film stars Vedha , R.Sundaram , Jaishankar , Chandirababu , C.I.D.Sakunthala , directed by R.Sundaram & music by Vedha.