Lyricist Snehan

Snehan
Snehan

Snehan Fans Reviews (7)

சிறந்த கவிஞர் , அதிக திறமை உள்ளவர், மற்றவர்களை எளிதில் கவரும் பேச்சாளர் , நல்ல பாடலாசிரியர்..

Sharmila madurai, Tamil nadu on 23-06-2018

Big boss the nice human being good poster great speecher

seetha, thanjavur on 04-02-2018

In short.. The best among the rest..! He usually says Vairamuthu is his best guru n best enemy...very true because Snehan has reached to Vairamuthu's level.. he would be his best competitor!

Agnitraz, Singapore on 09-11-2017

Nice great

gaji, on 07-09-2017

Hi

sangeetha, Ramanathapuram on 07-09-2017

He is great ...

Lakshaya, on 15-08-2017

Very nice songs.. It's feel happy to all moments...

Kishanth, Coimnbatore on 14-07-2017

Share Your Comments About Snehan