Theaters in Khalapur

Gold Digital Cinema
Yashwant Tower, MBT Road, Old Mumbai Pune Highway, Laxminagar, Khopol
Khalapur
Samuel Multiplex (Samuels Mall)
Samuels Mall, 1st Floor, Old Mumbai Pune Road, Yashwant Nagar, Khopol
Khalapur

Movies Running in Khalapur

Monkey Baat
Monkey Baat
18-05-2018 | Marathi

Raazi
Raazi
11-05-2018 | Hindi

High Jack
High Jack
18-05-2018 | Hindi