Theaters in Dahrapuram

Sathya Theatre
NO. 67, Masjid Street,Dharapuram
Dahrapuram - 638656
SV Ram Theatre
108,Church road, Dharapuram
Dahrapuram - 638656
Vasantha Theatre
Pollachi - Dharapuram - Karur Rd, M.S.P. Nagar, Dharapuram
Dahrapuram - 638656