Dear Zindagi Box Office Collection in India Updated on 08-12-2016

Dear Zindagi
Hindi
Gauri Shinde ,
25-11-2016
DomesticOverseasTotal
₹ 61.49 Cr ₹ 27.45 Cr ₹ 88.94 Cr

Dear Zindagi Daywise collection in India & Overseas

DateDomestic Collection
Day - 1 ₹ 8.75 Cr
Day - 2 ₹ 11.25 Cr
Day - 3 ₹ 12.50 Cr
Day - 4 ₹ 4.25 Cr
Day - 5 ₹ 4.00 Cr
Day - 6 ₹ 3.25 Cr
Day - 7 ₹ 3.00 Cr
Day - 8 ₹ 2.25 Cr
Day - 9 ₹ 3.50 Cr
Day - 10 ₹ 4.35 Cr
Day - 11 ₹ 1.25 Cr
Day - 12 ₹ 1.17 Cr
Day - 13 ₹ 1.05 Cr
Day - 14 ₹ 92.00 Lac
Overseas ₹ 27.45 Cr
Total ₹ 88.94 Cr

Dear Zindagi Box Office collection Highlights

Opening Day collection ₹ 8.75 Cr
Opening Weekend Collection ₹ 32.50 Cr
Opening week collection ₹ 49.25 Cr
Overall Domestic Collection ₹ 61.49 Cr
Overall Overseas Collection ₹ 27.45 Cr
Dear Zindagi Life Time Total Box Office Collection ₹ 88.94 Cr